ITAD electronics recycling

Wyjaśniamy ESG: w jaki sposób zbywanie aktywów IT może pomóc w osiągnięciu celów ESG?

Świadomość
14 July, 2021 / Dave Beal, Chief Compliance Officer

Można odnieść wrażenie, że codziennie pojawia się nowa organizacja, która obiecuje zmniejszyć swój ślad węglowy i poprawić działania w zakresie ochrony środowiska. Nie jest żadną tajemnicą, że świat przechodzi przez błyskawiczną zmianę. Niezliczone władze, prezesi i zarządy dokonują rewolucji w swoim funkcjonowaniu, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie starają się zwiększyć własną świadomość społeczną. Wiele z wymienionych podmiotów robi to, skupiając się na celach ESG. A co to takiego jest to ESG i dlaczego ma znaczenie?

Co to jest ESG?

ESG to trzy obszary zainteresowania: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Czynnik środowiskowy wiąże się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego wpływem na środowisko naturalne. Kryterium odpowiedzialności społecznej skupia się na relacjach firmy z pracownikami, klientami i wspólnotami, wśród których funkcjonuje. I wreszcie czynnik ładu korporacyjnego, który odnosi się do kierownictwa firmy, jego wynagrodzenia oraz praw akcjonariuszy.

Dlaczego jest to ważne?

Oprócz oczywistych zalet płynących z realizacji celów ESG (np. czystsze powietrze, bardziej zadowoleni pracownicy i sprawiedliwsze środowisko pracy), wiele organizacji wymaga od firm ich wypełnienia, zanim w ogóle rozważą współpracę. Firma PwC ogłosiła niedawno swój pięcioletni plan rozpoczęcia dążenia ku ESG. Przedsiębiorstwo chce „zainwestować 12 mld dolarów w ciągu pięciu lat, aby stworzyć 100 tys. nowych stanowisk pracy, które będą miały na celu pomoc klientom w walce z klimatem i przeciwnościami, co ma być elementem nowej globalnej strategii”. To dość wyraźny wskaźnik przyszłego znaczenia celów ESG dla wspólnoty biznesowej.

Jakie jest tu miejsce zbywania aktywów IT?

Prawidłowe zbywanie aktywów IT można na wiele sposobów połączyć z celami ESG. Istnieje wiele podstawowych elementów zbywania aktywów IT, takich jak zabezpieczenie danych, remarketing oraz recykling, które zapewniają istotną poprawę ESG.

  1. Całkowite zabezpieczenie danych

Jak twierdzi Forbes, zarządzanie danymi jest kolejną wielką kontrowersją ESG, a „liderzy branż będą musieli postarać się o większą jawność i przejrzystość w kwestii swoich nadrzędnych strategii zarządzania danymi”. Zabezpieczenie danych gwarantowane przez usługi zbywania aktywów IT, może pomóc w realizacji tej strategii. Mając możliwość prawidłowej sanityzacji i niszczenia danych, firmy będą mogły spać spokojnie, ponieważ ich poufne informacje zostaną objęte szczególną opieką. Niezależnie od tego, czy chodzi o dane klientów, pracowników lub prywatne dane firmy, prawidłowe środki zachowania bezpieczeństwa są niezbędne dla zarządzania reputacją oraz ładu społecznego i korporacyjnego.

  1. Certyfikowany remarketing

Większość ekologów zgadza się, że najlepszą formą recyklingu jest ponowne wykorzystywanie. Dalsze używanie produktów oznacza zmniejszenie konieczności wytwarzania nowych przedmiotów. To przekłada się na mniej prac kopalnianych, mniejszą emisję dwutlenku węgla i redukcję ogólnej konsumpcji, co poprawia jednocześnie gospodarkę o obiegu zamkniętym i Twoją realizację celów ESG. Jeszcze jeden bonus? Wybór dostawcy usług zbywania aktywów IT z wysoce wykwalifikowanym działem remarketingu zwiększa Twoje szanse na namacalne zwroty Twoich inwestycji w strefie IT.

 

  1. Ekologiczny recykling

Prawidłowo przeprowadzony recykling jest prawdopodobnie najbardziej oczywistym sposobem, w jaki zbywanie aktywów IT pomaga organizacjom w osiągnięciu ich celów ESG. Elektroniczne odpady zawierają toksyczne materiały. Te z kolei są szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Pomimo tego, jak wynika z danych ONZ, na świecie wciąż produkuje się ok. 50 miliona ton elektronicznych odpadów rocznie. Organizacje mogą odegrać swoją rolę, rozkładając zużyte urządzenia na plastik, stal, aluminium, płytki obwodu drukowanego, przewody, zasilacze itd. Takie surowce można przekazać innym fabrykom, które przemienią je w nowe, gotowe produkty.

Identyfikacja prawidłowych celów ESG i dążenie do ich osiągnięcia, pozwoli Twojej firmie utrzymać się w czołówce innowacyjności, stworzyć nowe szanse biznesowe, a także uszczęśliwić jej inwestorów. W szczegółowym raporcie Deloitte czytamy, że firmy działające ku realizacji tych celów doświadczają większych zysków z udziałów rynkowych i rozwijają się przeciętnie trzykrotnie szybciej niż konkurencja, jednocześnie ciesząc się wyższą liczbą pracowników oraz większym zadowoleniem klientów.

 

EPC to jeden z wiodących dostawców usług zbywania aktywów IT na świecie. Dlatego oferta usług premium firmy i jej wielkość, są niezrównane. Nasze kompleksowe rozwiązania obejmują każdy aspekt utylizacji IT — od szerokiego zakresu opcji zabezpieczenia danych, po zrównoważone ekologicznie zbycie. Firma EPC stosuje również szereg strategii, które spełniają kryteria ESG, dzięki czemu organizacje mogą zrealizować swoje cele.