Glossary

Zbycie aktywów IT to dla Ciebie trudny temat? Zajmiemy się tym. Oto kilka terminów, certyfikatów i innych zagadnień związanych z tematem.

Blancco

Międzynarodowa firma ochrony danych, specjalizująca się w usuwaniu danych. Używane przez firmę Blancco rozwiązania z zakresu usuwania danych są sprawdzone, certyfikowane, zatwierdzone i rekomendowane przez ponad 15 organów zarządzających oraz wiodących organizacji z całego świata. Wszystkie metody czyszczenia firmy Blancco są zweryfikowane i certyfikowane, co zostało udokumentowane w zabezpieczonym procesie audytowym.

Łańcuch kontroli pochodzenia produktu

Termin prawny odnoszący się do procesu zachowania i dokumentowania obsługi dowodów. W przypadku zbywania aktywów IT łańcuch kontroli pochodzenia produktu obejmuje szczegółowe prowadzenie dziennika, w którym znajdują się informacje na temat tego, kto gromadził, otrzymał i zutylizował sprzęt, kiedy doszło do tych działań i w jaki sposób usunięto powiązane dane.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zestaw zasad i podejść systematycznych, które mają na celu ograniczenie odpadów i zanieczyszczeń poprzez jak najdłuższe utrzymanie produktów i materiałów w obiegu użytkowym.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR)

Samoregulacyjny model biznesowy, którego celem jest utrzymanie społecznej odpowiedzialności firm przed samymi sobą, akcjonariuszami i obywatelami.

Pojazdy do niszczenia danych i do recyklingu (DDVR)

Opatentowana przez firmę EPC ciężarówka do niszczenia danych mobilnych, która jest kompaktowa, samowystarczalna i stworzona do skutecznego niszczenia wszystkich znajdujących się w ośrodkach klienta urządzeń z danymi.

Wycofanie z eksploatacji

Seria działań podejmowanych przez firmę zbywającą aktywa IT, w celu identyfikacji przestarzałych aktywów i usunięcia wszelkich realnych danych.

e-Stewards

Standard ustanowiony w 2009 r. (e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment), który ustala wymogi, jakie należy spełnić w celu stania się certyfikowanym podmiotem recyklingowym e-Stewards. Jest to program honorujący podmioty zajmujące się recyklingiem sprzętu elektronicznego, przestrzegające najbardziej restrykcyjnych praktyk z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej podczas odzyskiwania niebezpiecznych materiałów elektronicznych.

Wartość rynkowa (FMV)

Cena, którą potencjalny kupujący chce zapłacić za aktywa potencjalnemu sprzedawcy.

Zbywanie aktywów IT (ITAD)

Praktyka mówiąca o tym, w jaki sposób i gdzie zutylizować sprzęt IT. Nieważne, czy aktualizujesz, ulepszasz lub utylizujesz sprzęt komputerowy, praktyki zbywania aktywów IT wspierają potrzeby utylizacyjne Twojej firmy oraz pomagają w promocji odpowiedzialnego recyklingu.

Microsoft Authorized Refubrisher (MAR)

Selektywny program zorganizowany i prowadzony przez firmę Microsoft Corporation dla podmiotów odnawiających z całego świata, które chcą oferować odnowione PC z oryginalnym oprogramowaniem Microsoft lokalnym klientom i firmom, a także odpowiednim organizacjom dobroczynnym, użytkownikom akademickim i specjalnie zatwierdzonym odbiorcom.

NIST 800-88

Wytyczne z zakresu sanityzacji mediów, opracowane przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST). NIST 800-88 to dokument, w którym znajdują się metodyczne wytyczne usuwania danych z urządzeń elektronicznych. Działanie zgodnie z wytycznymi NIST 800-88 wymaga odpowiedniej dokumentacji zniszczenia danych, znanej powszechnie jako Certyfikat Zniszczenia.

Remarketing

Działanie polegające na wyczyszczeniu danych ze zużytego sprzętu, odnowienie go i jego sprzedaż poprzez szereg kanałów handlowych, takich jak handel detaliczny, hurtowy lub internetowy. W zależności od jakości sprzętu, jego stanu i bieżącej uczciwej wartości rynkowej, klienci mogą otrzymać zwrot kosztów ze sprzedaży.

Zrównoważony rozwój

Zdolność do nieprzerwanego istnienia poprzez unikanie wyczerpywania zasobów naturalnych w celu promowania ogólnej równowagi ekologicznej.

Praca z domu

Wykonywanie zadań służbowych zdalnie, zamiast w tradycyjnym środowisku biurowym.

Nadal masz pytania?

Zapytaj weteranów branży

Klienci wybierają EPC, ponieważ znamy się na branży, jesteśmy niezwykle elastyczni, a także ze względu na naszą wielkość. Krótko mówiąc, pomagamy organizacjom w działaniu z zachowaniem zgodności z przepisami, bezpiecznie i konkurencyjnie.